Lưu trữ thẻ: tên thánh nam

Danh Sách Gợi Ý Tên Thánh Cho Nam Hay Và Ý Nghĩa

Danh Sách Gợi Ý Tên Thánh Cho Nam Hay Và Ý Nghĩa

Mỗi người Công giáo tại Việt Nam đều có một tên Thánh được thêm vào họ và tên riêng của họ, được gọi là tên đệm. Tên Thánh này thường được chọn và đặt khi chúng ta tiếp nhận Bí tích Rửa Tội. Nếu bạn đang phân vân về tên con trai thì đừng bỏ […]